Novi zahtjev


Zahtjev za novu iskaznicu
Slika mora zadovoljiti sljedeće kriterije:
  • dimenzija slike mora biti veća od 300x374 px
  • ne smije biti starija od jedne (1) godine
  • učenik/ca mora biti fotografiran/a s lica, otkrivena čela, bez pokrivala za glavu (kape, marame, šeširi, ...) i to tako da 70-80 % visine fotografije prikazuje glavu osobe od brade do tjemena
  • pozadina slike mora biti bijela